Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

You can work with everything from video and images, to code and sound—all in a single place. And it comes free with Dropbox.

CREATE & SHARE EARLY IDEAS
Create new docs or edit existing ones, and share them with your team right from the app, so you can capture inspiration wherever you are.

KEEP PROJECTS MOVING
Post and reply to comments, so you can keep projects moving forward even if you’re not at your desk.

CATCH UP IN ONE PLACE
See everything that’s incoming from your team—like comments, shares, and @mentions—so you can catch up while on the go.

STAY IN FLOW, OFFLINE
No internet connection? You can still access, edit, and comment on your starred and recent docs—or create new docs—while offline, to keep the ideas flowing.

Có gì Mới

Phiên bản 226.2

The text formatting bar now lets you highlight text, and create quotes and code blocks.

On iPad, you can now create sketches and drop them into your docs.

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
20 đánh giá

20 đánh giá

NCDAI3651408 ,

Good App ❤️

Good App ❤️

Thanhtungdp ,

Good app

Good

Smoon177 ,

Need improvement

App Paper dùng trên điện thoại để edit các file document khó dùng. Đặc biệt là Project plan, hầu như chỉ view chứ không làm gì được. Cần cải thiện.
-
I can't use paper app on ios to edit or compose project plan file. Need improvement

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Dropbox, Inc., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Thông Tin Liên Hệ
  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Lịch Sử Tìm Kiếm
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích