Paroda 4+

Nguyen Thang

Designed for iPad

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

Screenshots

Description

Paroda là Nền tảng phần mềm quản trị và số hóa doanh nghiệp toàn diện, tổng thể. 
Với các Giải pháp ứng dụng quản lý lớn cho doanh nghiệp gồm
Quản lý nâng cao năng suất làm việc
Quản trị khách hàng tập trung. Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau bán hàng và phát triển kinh doanh toàn diện.
Quản lý, Phân loại các yêu cầu của khách hàng đa kênh bằng một cách hiệu quả, bằng số hóa và tự động hóa các quy trình hỗ trợ khách hàng.
Quản trị và phát triển nguồn nhân lực.
Xây dựng tự động hóa và số hóa các quy trình kinh doanh, quy trình công việc giúp tăng tăng năng suất.

Các Giải pháp này được nghiên cứu, phát triển dựa trên phương pháp tư duy khoa học, kết hợp với nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện.

What’s New

Version 2.0.3

Cập nhật giao diện và hiệu suất

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Nguyen Thang, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Productivity
Business
Business
Business
Productivity