PCHY KPIs 4+

Hệ thống KPIs cá nhân

Duong Quan

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Phần mềm “Hệ thống BSC/KPIs cá nhân” là phần mềm phục vụ công tác quản lý KPI, chỉ tiêu giao cho các cá nhân, đơn vị và đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân, đơn vị.

Phần mềm “Hệ thống BSC/KPIs cá nhân” là phần mềm phục vụ công tác quản lý KPI, chỉ tiêu giao cho các cá nhân, đơn vị và đánh giá kết quả thực hiện của cá nhân, đơn vị. Xây dựng hệ thống nhằm mục đích:
- Quản lý ban hành tài liệu KPI đơn vị:
- Quản lý ban hành tài liệu KPI cá nhân
- Quản lý đánh giá KPI đơn vị
- Quản lý đánh giá KPI cá nhân

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.18

- Thêm tính năng thông báo

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Duong Quan, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục
Giáo dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích