QUANGTRI IOC 4+

VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Designed for iPad

    • 3.8 • 10 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Hệ thống phản ánh hiện trường là công cụ để kết nối chính quyền với người dân, khách du lịch nhằm đưa tin phản ánh kèm theo hình ảnh, video clip về những vấn đề bất cập cần hỗ trợ xử lý trên địa bàn thành phố.
Ứng dụng bao gồm các tính năng:
- Phản ánh trong cộng đồng
- Đánh giá phản hồi
- Phản ánh của tôi
- Tạo phản ánh
- Thông báo xử lý phản ánh

What’s New

Version 1.2.8

Details of update 1.2.8:
- Upgrade the system
- Improve functionality

Ratings and Reviews

3.8 out of 5
10 Ratings

10 Ratings

qt buon ,

App hay out

App cứ cập nhập mãi, rất tệ

App Privacy

The developer, VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Travel
Education
News
Business
Utilities

You Might Also Like

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle