iPhone Screenshots

Description

- Gửi các phản ánh về tình hình Vệ sinh An toàn Thực phẩm của các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
- Tra cứu thông tin các cơ sở kinh doanh/Nhà hàng đảm bảo VSATTP (Tra cứu theo tên CSKD, lĩnh vực kinh doanh, địa bàn, khoảng cách)
- Tra cứu các tài liệu Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Nhận các thông báo của TT Y Tế về Vệ sinh an toàn thực phẩm

What’s New

Version 1.0.3

Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng. Bản phát hành này cung cấp các bản sửa lỗi cải thiện sản phẩm của chúng tôi

App Privacy

The developer, Vietnam Posts and Telecommunications Group, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like