Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Piano Tiles Classic is endless song game.
You tap tiles to make sound and get score, many tiles make a funny song.
UI classic is friendly and easy to play game.
Features:
- Funny Song.
- Share your score.
- Update Song regularly.

If you love song and game action, it's for you.
Enjoy and feel!

Có gì Mới

Phiên bản 1.2

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

+ Update new song.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hai Tran, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích