PM2.5 台灣空氣品‪質‬ 4+

Reming Hsu

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

秋冬到了,空汙來了
搜集大量全台pm2.5即時資訊,讓您隨時知道空氣品質。

提供預設地點設定,一開即用。

顏色區分層級,簡單易懂。

可自訂顯示的站點類型、想看到的層級,使用方式更如您所願。

放大縮小操作直覺,點擊可以看詳細、歷史資料。

近日天氣系統更了解空氣趨勢走向。

Có gì Mới

Phiên bản 1.07

※例行性優化
※修正定位問題
※修正最愛地點問題

秋冬到了,空汙來了

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Reming Hsu, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết
Thời tiết