Posx Quản l‪ý‬ 17+

Posx quản lý, hỗ trợ bán hàng

NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Posx quản lý, hỗ trợ bán hàng

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.3

New screen
Fix bux,crash

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

hue getfit ,

Rat day du tinh nang

App day du tinh nang

Ricfam ,

App cải tiến liên tục

App chạy rất mượt, có tính cải tiến

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, NEXTVISION JOINT STOCK COMPANY, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh doanh
Kinh doanh
Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh