Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

PRCY Coin 100% Private and Secure
PRCY is a privacy blockchain with a focus on security, scalability, and total privacy.
The PRCY protocol has been built in a fully anonymous staking coin and payment system with a trustless governance structure, based upon the latest privacy technologies.

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.2

Updated PRCY Wallet to the new PRCYJS lib 1.0.4 version

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, PRCYNetwork, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích