ProBox.vn 4+

Trợ lý an sinh của bạn

Lam Hoang Anh

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh Chụp Màn Hình

Miêu tả

Trợ lý an sinh của bạn

ProBox.vn là ứng dụng giúp kết nối giữa các CộngTác Viên Bán Hàng với doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động thương mại từ nhà phân phối đến người dùng cuối, ngoài ra ứng dụng còn giúp CộngTác Viên quản lý đơn hàng, thông tin khách hàng, xem báo cáo thu nhập và đặc biệt là trang BIO giúp cho CộngTác Viên có thể công khai các thông tin liên quan tới hoạt động tiếp thị trên đó.

Hoạt động chuyên môn là hỗ trợ mọi người quản lý các doanh nghiệp có việc làm phù hợp, giúp mọi người xây dựng cho cá nhân mình 1 danh bạ doanh nghiệp có công việc phù hợp trên toàn quốc.

Với vai trò là trợ lý an sinh của mọi người thì công cụ App/Web ProBox.vn thường xuyên giới thiệu các doanh nghiệp có tuyển CTV Bán Hàng để mọi người có thể làm việc cộng tác trong mọi hoàn cảnh, cải thiện thu nhập. Đặc biệt là trong hoàn cảnh chưa tìm được doanh nghiệp có công việc toàn thời gian phù hợp.


Có gì Mới

Phiên bản 1.2.10

Cập nhật giao diện Bio và làm gọn lại các tính năng dư thừa

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Lam Hoang Anh, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tidy by NHG (F/K/A BoxPointer)
Tiện Ích
Potts Gas Company
Tiện Ích
GoTool
Tiện Ích
ebm-papst Xplore
Tiện Ích
GoVoceFM
Tiện Ích
BITZER Smart Connect Pro
Tiện Ích