ProBox 4+

Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp

Lam Hoang Anh

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Công cụ hỗ trợ doanh nghiệp

Ứng dụng sẽ là trợ lý công nghệ của bạn trong thời buổi chuyển đổi số.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.3

Cập nhật và sửa lỗi đăng ký tài khoản trong lần đầu tiên cài ứng dụng.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Lam Hoang Anh, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích