ProCheck 12+

TaiDoc

Được thiết kế cho iPhone

    • 1,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

ProCheck provide an easy-to-use interface to track several parameters: Blood Glucose, Triglycerides, Ketone, Hemoglobin, Lactate, Uric Acid and Cholesterol.
Not only logging your daily measurement data, ProCheck also provide analytic function to gather your testing records, and converts them to visualized graphs and charts. This application provides organized self-monitoring information to you and your healthcare provider.

ProCheck is also integrated with Apple HealthKit. When data is imported from TaiDoc's medical devices, all these readings will be synchronized to HealthKit at the same time, which provides more flexibility to user.

Có gì Mới

Phiên bản 1.7.6

UI updates

Xếp hạng và Nhận xét

1,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

LimLim0304 ,

Ứng dụng rất tệ

Một sản phẩm y tế với ứng dụng rất tệ. Không kết nối bluetooth đc với điện thoại mình xài ip13 promax. Tệ mọi người không nên mua sản phẩm này. Mắc.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, TaiDoc, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

MbH BP
Y Tế
Healthy Check
Y Tế
MbH BM
Y Tế
GlucoCheck
Y Tế
GlucoRx HCT
Y Tế
GlucoRx
Y Tế

Có Thể Bạn Cũng Thích

FaCare
Y Tế
1drop
Sức Khỏe & Thể Dục
LDL: Cholesterol Tracker
Sức Khỏe & Thể Dục
Medline Health
Sức Khỏe & Thể Dục
CholesterEase
Sức Khỏe & Thể Dục
Overskudd
Sức Khỏe & Thể Dục