PYMID - Truy xuất tổ yến 4+

Ngo Huynh Ngoc Phu

Được thiết kế cho iPad

    • 4,2 • 5 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc tổ yến và điều khiển thiết bị nhà yến

Đây là ứng dụng truy xuất nguồn gốc tổ yến của hệ thống PYMID, Pimira. Cũng là thiết bị điều khiển nhà yến 4.0 với công nghệ từ iNut Platform.

Xếp hạng và Nhận xét

4,2/5
5 đánh giá

5 đánh giá

Cry1502 ,

Hay

App pymid này mượt, dễ sử dụng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Ngo Huynh Ngoc Phu, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống