QLVB VICEM 4+

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Designed for iPad

    • 3.4 • 7 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

"QLVB VICEM là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị

What’s New

Version 2.0.2

Các chức năng cập nhật:
- Ký SmartCA
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng

Ratings and Reviews

3.4 out of 5
7 Ratings

7 Ratings

phicr ,

Chưa tối ưu giao diện với iPhone có tai thỏ "notch"

Tôi dùng iPhone XR và App chưa thực sự tối ưu UI trên thiết bị này. Phần thông báo và Menu nằm sát ở 2 bên hiển thị giờ và pin/sóng nên rất khó để làm thao tác với App. App cũng có phản hồi chậm, nhất là phần thông báo, bấm xong phải chờ 1 chút App mới phản hồi và thực thi

App Privacy

The developer, Vietnam Posts and Telecommunications Group, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Education
Business
Education
Business
Social Networking
Education

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities