iPhone Screenshots

Description

SNT với mục tiêu đem lại các giá trị tích cưc cho ngành giao thông vận tải của Việt Nam bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến 4.0 trên thế giới.

Ứng dụng dành cho tài xế và quản lý của SNT

Cảnh báo nguy hiểm thời gian thực

Cảnh báo và gửi cảnh báo cho các tài xế khác

Luôn được cảnh báo và nhắc nhở ở các thời điểm quan trọng khi thực hiện công việc.

Gửi thông tin, cảnh báo về hành trình cho quản lý

SNT

App Privacy

The developer, Duc Vu Minh, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Location
  • User Content

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.