Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

QuickBLE互動創意平台,不用寫程式、簡單接線,就可以利用感測器,做出互動創意裝置。透過App設定、即時監看感測器數據。
輕鬆完成互動平台

互動裝置也可以很簡單
您只需要幾個步驟
1.選擇感測器、接線(3~5條線)
2.打開App、選擇感測器
3.連線QuickBLE
4.設定感測器判斷邏輯、輸出選擇動作
5.送出,並完成設定。

詳細功能請洽
http://www.viermtech.com.tw/QuickBLE

Có gì Mới

Phiên bản 1.8

修正錯誤

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, LI WU HSU, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Tiện ích
Thời tiết
Tiện ích
Giáo dục
Tiện ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích