Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Real Racing Sport is 3D game - race with crazy speeds. Overtake other cars, earn cash and buy cars.
FEATURES
- 3D graphics
- 6 map roads beautiful
- 8 different cars
-Auto racing with AI
- bonus money for close side overtakes
- bonus money for full overtakes

HOW TO PLAY
- use gas button to accelerate
- use brake button to slow down
- left right button to steer

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển duong duc chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích