Relipos Manager 4+

Quản trị doanh nghiệp

HOP NHAT SOFTWARE COMPANY LIMITED

    • 5,0 • 1 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

XEM BÁO CÁO BÁN HÀNG
Cho phép người dùng xem báo cáo doanh thu bán hàng theo thời gian thực, biểu đồ trực quan
XEM BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Relipos.Manager cho phép xem báo cáo tài chính hiện tại, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực tế
THEO DÕI CHẤM CÔNG NHÂN VIÊN
Relipos.Manager kết nối máy chấm công để xem giờ công của từng nhân viên, giám sát thời gian làm việc của nhân viên
XỬ LÝ CHỨNG TỪ
Relipos.Manager Người dùng có thể xem các chứng từ yêu cầu chi, kế hoạch chi và duyệt chứng các loại chứng từ

Có gì Mới

Phiên bản 4.0

Thêm thông báo, và thêm màn hình xử lý chứng từ

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, HOP NHAT SOFTWARE COMPANY LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Nội Dung Của Người Dùng
  • Mã Định Danh

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Hiệu suất
Kinh doanh
Kinh doanh
Tiện ích
Tiện ích
Kinh doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích
Tiện ích