Roll Fast Food Circle 4+

Được thiết kế cho iPhone

    • 4,7 • 60 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

The player controls a circle, the circle is divided into 3-4-5 parts, on each part there is an animal. At the edge of each circle there is a protruding racket, the player controls the circle with the joystick and rotary button, on the screen will appear the foods of the animals (the amount of food by buttons). ). animals) the player's task is to get the most food of the correct animal, each time the correct racket is added points, the wrong racket is deducted 1 life, for a total of 3 lives.Victory condition: compare with the mode's high score

Losing status: End of 3 lives

The game has 2 game modes:

Nominal: The frequency of occurrence of food gradually increases, the food appears and remains stationary.

Difficulty: The frequency of the appearance of the food increases gradually, the food only appears and moves

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Fix Bug

Xếp hạng và Nhận xét

4,7/5
60 đánh giá

60 đánh giá

HungDuong37 ,

Admin nhiệt tình game xanh chín

game xanh chín rút nhanh vcl

₫2!.)): ,

K rút dk tiền

Đã vậy còn bị lừa mất tiền

nhã trương ,

Gamevui

Hay

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, undefined, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi