RosiCatwalkCrowd 4+

Ly Thi Le

Được thiết kế cho iPhone

    • 5,0 • 4 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Your choice in the run decides to make you a beautiful queen bee or ugly loser. Do you want to get rich; you are at the right place.

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
4 đánh giá

4 đánh giá

Nghi Giángg ,

Giải trí tốt

RosiCatwalkCrowd thực sự giúp tôi giải trí sau giờ làm việc mệt mỏi

ha kim ly22 ,

Hữu ích

Rất Nhanh và hay. Một trò chơi hữu ích

BrynleeGorczanyQ28 ,

Tốt

RosiCatwalkCrowd một trò chơi thực sự cho mọi người cùng trải nghiệm

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Ly Thi Le, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi