Sách 3D Dân tộc thiểu s‪ố‬ 4+

Các dân tộc thiểu số Việt Nam

VietNam foundation of supporting Literature and Artistic creations

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng Sách 3D - Các dân tộc thiểu số Việt Nam

Việt Nam là quốc gia đặc biệt, với 54 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc mang một bản sắc riêng, tạo nên sự đa dạng cho văn hoá Việt Nam. Suốt quá trình phát triển của đất nước, có những tộc người tại chỗ (vì k đc dùng bản địa) sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, có những dân tộc di cư từ nơi khác đến, có những dân tộc chỉ còn vỏn vẹn vài trăm người, có những dân tộc lại có hàng triệu người, nhưng tất cả luôn coi nhau như anh em một nhà. Trải qua chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, các dân tộc luôn có tinh thần đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ nhau về mọi mặt, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ bờ cõi, giành độc lập tự do cho tổ quốc. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến cộng đồng các dân tộc và có nhiều chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy và quảng bá rộng rãi những nét đẹp và đặc sắc trong văn hoá của các tộc người.

Ứng dụng Sách 3D - Các dân tộc thiểu số Việt Nam là bức tranh toàn cảnh về các tác phẩm nghệ thuật cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, phản ánh một cách rõ nét, cập nhật về các tộc người ở nước ta, với những đặc trưng cơ bản về văn hoá, kinh tế, xã hội; đồng thời thể hiện sự biến đổi và phát triển của các tộc người trong thời kỳ đương đại.

Thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tài liệu, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại và số hoá một cách khách quan, chân thực, công phu tại từng địa bàn cư trú của đồng bào các dân tộc Việt Nam, ứng dụng sẽ là nguồn tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hoá giữa các tộc người, nhân dân trong và ngoài nước, với cộng đồng quốc tế.

Ứng dụng bao gồm các chức năng chính:
- Thông tin chi tiết của từng dân tộc: Tổng quan, Văn hóa vật chất, Văn hóa tinh thần, Hoạt động kinh tế, Cuộc sống ngày nay
- Không gian 3D cảnh quan thiên nhiên, sinh hoạt sản xuất, nghệ thuật trình diễn v.v… của đồng bào dân tộc
- Bản đồ không gian du lịch

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, VietNam foundation of supporting Literature and Artistic creations, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Sách
Sách
Du lịch
Du lịch

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sách
Sách
Sách
Sách
Sách
Sách