Screenshots

Description

Ứng dụng bao gồm các chương trình học phổ thông từ lớp 1, đến lớp 12 của các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử , Văn, Anh văn trong chương trình SÁCH GIÁO KHOA thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Sach giao khoa (SGK).
ỨNg dụng giành cho các học sinh phổ thông và đặt biệt cho Học sinh 12 ôn thi tốt nghiệp, phô thông trung học (PTTH, THPT) và ôn thi đại học (on thi dai hoc) thông qua phương pháp ôn tập lý thuyết của sách giáo khoa (SGK) qua phần lý thuyết và bài tập + lời giải để học sinh có thể tự ôn tập, ôn luyện các chương trình trước khi tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, kỳ thi đại học:
1. Toán phổ thông,Sach giao khoa (SGK):
- Lớp 1: phép tính cơ bản
- Toán 2: các bài toán đếm.
- Toán 3: bao gồm các kỹ năng cơ bản, phân, chia, nhân, đồ thị,
- Toán 4: các số và phép tính đến triệu, đơn vị đo khối lượng,
- Toán 5: số thập phân, số phần trăm, hình học.
- Toán 6: Số tự nhiên, số nguyên
- Toán 7: số hữu tỉ (huu ty), số thực, hàm số...
- Toán 8: các phép toán số mũ, căn bậc...
- Toán 9: Tỷ lệ, tỷ lệ thức, phần trăm, đo lường, hình học ...
- Toán 10: đại số, điểm, bài toán đường thẳng
- Toán 11: Các bài tập về biểu thức và biến...,
- Toán 12: Các dạng bài toán về hàm số, và các hình phức tạp
2. Lý Phổ thông ( Ly pho thong)
Lý 6: Cơ học, Nhiệt học.
Lý 7: Quang học, Âm học, Điện học
Lý 8: Cơ học , Nhiệt học
Lý 9:Điện - quang học và những và những liên quan...
Lý 10: Bài toán về động lực học...
Lý 11: Các bài toán về từ trường, điện trường...
Lý 12: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm...
3. Hóa phổ thông (Hoa pho thong)
Hóa 8: chất - nguyên tử - phân tử
Hóa 9: các loại hợp chất vô cơ..
Hóa 10: nguyên tử, bảng và định luật tuần hoàn...
Hóa 11: cacbon-silic, đại cương về hóa học hữu cơ
Hóa 12: polime và vật liệu polime, đại cương về hóa vô cơ
4. Sinh phổ thông ( Sinh pho thong)
Sinh lớp 6: Đại cương về giới thực vật, Mở đầu sinh học
Sinh lớp 7: động vật và đời sống con người, ngành động vật nguyên sinh
Sinh lớp 8: Các hoạt động của con người
Sinh lớp 9: Các thí nghiệm của Menden, Nhiễm sắc thể, ADN ...
Sinh lớp 10: bệnh truyền nhiễm và miễn dịch, virut gây bệnh, các giới sinh vật
Sinh lớp 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng...
Sinh lớp 12: Sinh thái học, Di Truyền Học, Tiến Hóa
5. Sử phổ thông ( Su Pho thong)
Sử lớp 6: Nước Âu Lạc, Văn hóa cổ đại,Xã hội nguyên thủy , Cách tính thời gian trong lịch sử, Sơ lược về môn lịch sử
Sử 7: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn ...
Sử 8: Chiến tranh thế giới thứ hai...
Sử 9: Việt Nam trên đường đổi mới , Xây dựng đất nước...
Sử 10: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ...
Sử 11:Lịch sử cận đạt, lịch sử Việt nam ...
Sử 12: Đất nước Việt Nam lịch sử theo từng giai đoạn lịch sử chi tiết.
6. Văn học (Van)
- Văn lớp 2: Nhân dân, Bác Hồ, Cây, sông và muôn thú.
- Văn lớp 3: Bầu trời, mặt đất, thể thao, lễ hội, nghệ thuật, sáng tạo .
- Văn lớp 4: Tình yêu cuộc sống, vẻ đep muôn màu, khám phá thế giới.
- Văn lớp 5: Viết thư, tả cảnh, tả cây, tả người, đơn từ, tập làm văn.
- Văn lớp 6: Cây bút, bài thơ , truyện và chuyện cổ tích, văn tả và văn viết, văn kể chuyện.
- Văn lớp 7: Văn học yêu nước, văn học nước ngoài...
- Văn lớp 8: Các tác phẩm văn học qua từng thời kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước.
- Văn lớp 9: Truyện Kiều – Nguyễn Du...
- Văn lớp 10: Văn nghị luận, văn phân tích...
- Văn lớp 11: Nghị luận , văn học khái luận.
- Văn lớp 12: Nghị luận xã hội, văn học nước ngoài.
7. Anh văn ( ngoại ngữ, anh van)
- Anh 3: unit 1 đến unit 20.
- Anh 6: unit 1 đến unit 16.
- Anh 7: unit 1 đến unit 16.
- Anh 8: unit 1 đến unit 16.
- Anh 9: unit 1 đến unit 9.
- Anh 10: unit 1 đến unit 13.
- Anh 11: unit 1 đến unit 16.
- Anh 12: unit 1 đến unit 16.
Chúng tôi luôn cố gắng cập nhật thêm dữ liệu và và không ngừng nâng cao chất lượng ứng dụng: “Sách giáo khoa”, Sach giao khoa (SGK).
Email: matheducationltd@gmail.com
website: http://www.math1to12.com
Facebook: http://www.facebook.com/hoctoanphothong
Hãy nhớ để đánh giá ứng dụng này G+1, Rate 5. Xin cám ơn

What’s New

Version 1.2

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

v1.2
- fixed ads

Ratings and Reviews

3.2 out of 5
21 Ratings

21 Ratings

an dĩ hoà ,

Hoo hpoohg

Hood

Đông sơn ,

Hay

👍👍👍

asasasasassa ,

Rất tuyệt

Cảm ơn anh chị rất nhiều

App Privacy

The developer, Tran Khanh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

You May Also Like