Screenshots

Description

Sách Phổ thông, Sách giáo khoa: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử , Địa, Văn, Anh văn là một ứng dụng bao gồm các chương trình học phổ thông từ lớp 1, đến lớp 12 của các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử , Địa, Văn, Anh văn… theo chương trình sách giáo khoa (SGK) phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
ỨNg dụng phục vụ cho các học sinh phổ thông các cấp, và đặt biệt cho Học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp, phổ thông trung học (PTTH, THPT), ôn thi đại học (on thi dai hoc), ôn thi PTTH quốc gia, kiểm tra năng lực các cấp học .v.v thông qua phương pháp vừa ôn tập lý thuyết theo chương trình sách giáo khoa (SGK), qua chương trình lý thuyết và bài tập + lời giải (đáp án, hoặc gợi ý đáp án) nhằm để học sinh có thể tự rèn luyện, ôn tập, ôn luyện các chương trình của các lớp, trước khi tham gia vào kỳ thi: như các ký thi cuối môn, kỳ thi cuối kỳ, tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi đại học. v.v Bao gồm các chương trình tóm tắt như sau:
1. Toán phổ thông (Toan pho thong): Môn toán đầy đủ các chương trình từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Toán lớp 1, toán lớp 2, toán lớp 3, toán lớp 4, toán lớp 5, toán lớp 6, toán lớp 7, toán lớp 8, toán lớp 9, toán lớp 10, toán lớp 11, toán lớp 12.
2. Lý Phổ thông (Ly pho thong): Bao gồm chương trình lý các lớp: lý lớp 6, lý lớp 7, lý lớp 8, lý lớp 9, lý lớp 10, lý lớp 11, lý lớp 12..
3. Hóa phổ thông (Hoa pho thong): bao gồm chương trình hóa các lớp: (Lớp 6 và lớp 7 không có chương trình hóa), Hóa lớp 8, hóa lớp 9, hóa lớp 10, hóa lớp 11, hóa lớp 12.
4. Sinh phổ thông ( Sinh pho thong): Bao gồm các chương trình sinh lớp: Sinh lớp 6, sinh lớp 7, sinh lớp 8, sinh lớp 9, sinh lớp 10, sinh lớp 11, sinh lớp 12.
5. Sử phổ thông ( Su Pho thong): bao gồm chương trình sử lớp: sử lớp 6, Sử lớp 7, sử lớp 8, sử lớp 9, sử lớp 10, sử lớp 11, sử lớp 12.
6. Văn học (Van): Văn lớp 2, văn lớp 3, văn lớp 4, văn lớp 5, văn lớp 6, văn lớp 7, văn lớp 8, văn lớp 9, văn lớp 10, văn lớp 11, văn lớp 12.
7. Anh văn ( ngoại ngữ, anh van): Anh văn lớp 3, Anh văn lớp 4, Anh văn lớp 5, Anh văn lớp 6, Anh văn lớp 7, Anh văn lớp 8, Anh văn lớp 9, Anh văn lớp 10, Anh văn lớp 11, Anh văn lớp 12.
8. Địa lý (Dia ly): Môn địa bao gồm các lớp: Địa lớp 6, Địa lớp 7, Địa lớp 8, Địa lớp 9, Địa lớp 10, Địa lớp 11, Địa lớp 12.
Hãy nhớ để đánh giá ứng dụng "Sách Phổ thông, Sách giáo khoa" này G+1, Rate 5 nhằm động viên chúng tôi luôn có tinh thần cập nhật thêm dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng. Xin cám ơn.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Ratings and Reviews

1.9 out of 5
63 Ratings

63 Ratings

văn tuỏng ,

Quá kém

Không sử dụng được

caocaodenden ,

Tệ

Quá tệ, apple nên gỡ xuống

batbai1000 ,

Cùi

Ứng dụng phế

App Privacy

The developer, Tran Khanh, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like