Screenshots

Description

Ứng dụng “Sổ Liên Lạc Điện Tử - Halozend” là ứng dụng công nghệ về giáo dục, giúp kết nối trực tiếp Phụ huynh, Học viên với Trung tâm Giáo Dục - Nhà Trường.

Ứng dụng cho phép theo dõi và quản lý tức thời các thông tin cần thiết:
- Thông tin khóa học và tình trạng khóa học.
- Thời khóa biểu học và điểm danh.
- Kết quả học tập.
- Học phí và lịch sử thanh toán học phí.
- Các thông báo, sự kiện của Trung tâm - Nhà trường.

Và những tính năng hữu ích khác sẽ được Halozend cập nhật trên các phiên bản sau.

App Privacy

The developer, EPAL Solution Corporation, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like