S-Plus Admin 4+

TNS Plus

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

S-Plus Admin
S-Plus Admin là nền tảng ứng dụng dành cho Ban quản lý và các đơn vị phòng ban của TN PROPERTY MANAGEMENT phân quyền quản lý ứng dụng và quản lý các nội dung trên cổng thông tin cư dân (S Plus)
Với ứng dụng này, các cá nhân, đơn vị được phân quyền sẽ dễ dàng thao tác các ứng dụng hỗ trợ cho cư dân và khách hàng các nghiệp vụ như:
- Thay đổi/Reset tài khoản, mật khẩu cho cư dân, khách hàng
- Nhận thông báo, phản ánh từ cư dân, khách hàng
- Giao việc cho các cá nhân, phòng ban xử lý công việc
- Kiểm tra các báo cáo quản trị
- Đăng tải thông báo phí, bản tin, và các thông báo khác từ Ban quản lý
- Nhắn tin, trao đổi trực tiếp với cư dân, khách hàng qua App
- Xử lý các nghiệp vụ khác của BQL trên App
S-Plus Admin là một sản phẩm của TN PROPERTY MANAGEMENT

What’s New

Version 4.4

Cải tiến hiệu năng và sửa lỗi

App Privacy

The developer, TNS Plus, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Productivity