S.T.N 4+

DRAGON SB PTE. LTD.

Được thiết kế cho iPad

  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Being one of SB Group's ecosystems, STN is a fitness app that helps you achieve your unique fitness goal income from your body movements.

So what does it look like?

Designed for fitness

This is a playground for people who love to exercise every day, and players can earn money from this highly healthy habit.
Users equipped with Sportswear – make your body move follow the sample exercise.

Free
STN is free to access and is NOT a freemium subscription as long as you have a hobby of exercising every day and want to own a fit body towards a healthy lifestyle.

Discover motivation
Be inspired and motivated by huge earnings from STN. Workout with your friends as well-together you can keep your body fit and make a high income.
So, to be healthy, join STN!

STN uses HealthKit to access step information for "step to earn" feature

Có gì Mới

Phiên bản 3.1

Fix bug walking exercise, automatically check the number of steps

Xếp hạng và Nhận xét

4,3/5
30 đánh giá

30 đánh giá

&/!/&19103'dbdkakja ,

Great

App hay. Dễ sử dụng, lại có tiền

Lùa cmn gà ,

App lừa đảo kiu chụp hình kèm cccd để nó lấy thong tin đi vay nóng nha ae

Lừa đảo

1234567abgyu ,

Lùa gà

App lùa gà chứ gì :))))

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, DRAGON SB PTE. LTD., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Sức Khoẻ & Thể Dục
 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Thông Tin Liên Hệ
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục
Sức khỏe & Thể dục