Screenshots

Description

App cung cấp thông tin về các sự kiện do đơn vị Saigon COOP tổ chức, cũng như tạo kênh tương tác giửa ban tổ chức với các đối tượng tham gia thông qua thư mời.

Chương trình ứng dụng công cụ Smart Phone để giao tiếp với người dùng tốt hơn thông qua Push Notification, cũng như cung cấp dịch vụ Scan QR Code chứng thực cho các thư mời điện tử

Version đầu tiên cho của app quản lý sự kiện của Saigon COOP, nhằm cung cấp kênh thông tin chính thống, kênh giao tiếp và tương tác giữa đơn vị Saigon COOP và các thành viên tham gia sự kiện

Trong các sự kiện, Saigon COOP có thể tổ chức một số game tương tác (ví dụ: đấu giá sản phẩm), người tham gia phải tử 17 tuổi trở lên.

(*) Tất cả các game trong app đều không có mối liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào (tài trợ, vận hành, tham gia) của công ty Apple

What’s New

Version 1.4

Hỗ trợ chức năng nhận thông báo Push Notification, giúp bạn không bỏ lỡ các sự kiện quan trọng

Ratings and Reviews

2.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

App Privacy

The developer, Co.opmart, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like