Screenshots

Description

1. Quản lý thông tin
- Gửi, nhận và phản hồi thông tin
- Danh sách các thông tin đã gửi & nhận

2. Quản lý đề xuất
- Lập đề xuất
- Duyệt theo luồng đề xuất

3. Quản lý công việc
- Theo dõi tiến độ thực hiện
- Cập nhật trạng thái
- Giao việc & phối hợp công việc

4. Tiện ích mở rộng
- Phiếu lương
- Lịch họp
- Lịch công tác
- Thư viện điện tử
- Đơn nghỉ phép
...

What’s New

Version 1.4.1

- Ủy quyền duyệt đề xuất
- Tối ưu các tính năng
- Fix bug

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

App Privacy

The developer, Savista, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like