Scale To Fill 4+

Điều Chỉnh Tỷ Lệ Để Vừa Khung

Vitalij Schaefer

Được thiết kế cho iPad

    • 4,9 • 9 đánh giá
    • Miễn phí
    • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Với ứng dụng này bạn có thể thay đổi kích thước hình ảnh thành kích thước khác mà không cắt và không có đường viền.
Để thay đổi kích thước hình ảnh thành một tỷ lệ khung hình khác, hình ảnh sẽ được co nhỏ hoặc kéo giãn.
Hình ảnh có thay đổi kích thước sẽ bị méo.
Vì lý do này, việc sử dụng ứng dụng này cho các bức ảnh có con người, động vật hoặc các vật thể sẽ bị hạn chế.
Tuy nhiên, ứng dụng này đôi khi có thể hữu ích cho các bức ảnh phong cảnh, hình nền, ảnh bất động sản hoặc bức vẽ.

Có gì Mới

Phiên bản 2.2

Lựa chọn hình ảnh đã được tối ưu hóa.

Xếp hạng và Nhận xét

4,9/5
9 đánh giá

9 đánh giá

dark bIade ,

Cảm ơn!

có mỗi thế thôi mà tìm mãi ms đc app kéo dãn ảnh :))

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Vitalij Schaefer, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tiện ích
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video

Có Thể Bạn Cũng Thích

Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video
Ảnh & Video