Scanner - PDF Document Scan 4+

Scan tài liệu App

File Scan

Được thiết kế cho iPhone

  • 5,0 • 2 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

Dễ dàng quét mọi tài liệu giấy, ghi chú viết tay, ảnh, danh thiếp và biên nhận sang PDF hoặc PNG rõ ràng. Chuyển đổi Hình ảnh đã quét thành Văn bản có thể chỉnh sửa bằng công nghệ OCR. Chia sẻ văn bản, PNG hoặc PDF qua email, WhatsApp, Dropbox và Google Drive.

√ Ứng dụng quét thông minh:

- Phát hiện cạnh
- Tự động cắt
- Quét hàng loạt
- Chia sẻ hoặc lưu bản quét
- Bộ lọc (B&W, Thang độ xám, Ngưỡng, Quét)
- Bộ chuyển đổi PDF
- Chữ ký điện tử

√ Giải nén các biểu đồ:

- OCR
- Nhận dạng bất kỳ văn bản nào
- Chia sẻ dưới dạng txt

√ Tổ chức tài liệu & bảo mật:

- Quản lý tài liệu
- Khóa tài liệu bằng mật khẩu

Đăng ký trả phí:

• Đăng ký hàng tháng: $ 6,99 mỗi tháng;
• Đăng ký hàng năm: $ 39,99 mỗi năm.

• Thanh toán sẽ được tính vào Tài khoản iTunes khi xác nhận mua hàng.
• Tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại.
• Người dùng có thể quản lý đăng ký và tính năng tự động gia hạn có thể bị tắt bằng cách đi tới Cài đặt tài khoản của người dùng sau khi mua.
• Bất kỳ phần nào chưa sử dụng trong thời gian dùng thử miễn phí sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký ấn phẩm đó.

Để biết Điều khoản Sử dụng, vui lòng truy cập https://scanner24.app/terms.html
Để biết Chính sách Bảo mật, vui lòng truy cập https://scanner24.app/privacy.html

Có gì Mới

Phiên bản 1.6.0

In this update, we fixed iCloud and Dropbox sync issues.
Thank you for staying with us and we hope you enjoy this new version. If you have any feedback or run into issues, write to dev@scanner24.app. We’re happy to help!

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

Đăng ký

PDF Scanner App Monthly
Unlimited Scans & Shares; No Watermark & Ads
Dùng Thử Miễn Phí

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, File Scan, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Mục Mua
 • Mã Định Danh

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất
Hiệu suất