Sic Bo (Tai Xiu) - Live Casino 17+

ONEROS TECH (OPC) PRIVATE LIMITED

Được thiết kế cho iPad

  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Sic-Bo Live is a popular Dice game in Macao and Las-Vegas casinos. It is played in Philippines as Hi-Lo and in some places as Dai Siu or Tai Sai
Play with your social friends on our modern multiplayer Live Sicbo tables. There are various tables to choose from as you cross Levels and unlock bigger Casino rooms.

How to Play:
The betting options available at Sic Bo are formed by the various combinations obtained with three dice.
Players may wager on as many combinations as desired per game. The dice are shaken by dealer, by means of a vibrating platform under a round shape glass cover.
After all bets have been made, the dealer activates the dice shaker. The outcome of each of the three dice appears on the display.

The payout is given on the basis of rules and outcome of dice .

There are 8 different ways you can bet.

1) You can bet on one number, which must appear on all three dice. This is called a Three of a Kind. Obviously, you have the least chances of hitting a winning bet, as there are 216 (6 X 6 X 6) dice combinations and only one of them can give you a 1,1,1 or 2,2,2 or 3,3,3 or 4,4,4 or 5,5,5 or 6,6,6.

2) You can bet on one number, which must appear on two of the three dice. This is called a Two of a Kind, such as a 1,1 or 2,2 or 3,3 or 4,4 or 5,5, or 6,6.

3) You can bet that the same number from 1 to 6 will appear on all three dice, such as either a 1,1,1 or 2,2,2 or 3,3,3 or 4,4,4 or 5,5,5 or 6,6,6. This is called Any Three of a Kind and it pays 24 to 1.

4) There is an area called Small, that pays even money, where you bet that the sum of the three dice will be equal to 4, 5, 6, 7, 8, 9, or 10 excluding a Three of a Kind.

5) Similarly, there is an area called Big, that also pays even money, where you bet that the sum of the three dice will be equal to 11, 12, 13, 14, 15, 16, or 17 excluding a Three of a Kind.

6) On the Sic Bo layout, there is a wide area with the numbers 4 to 17 written on them.

7) You can bet on two different numbers, which must appear on at least two of the three dice. This bet is called Duo, and it pays 5 to 1. The dice combinations you can bet on are: 1,2 or 1,3 or 1,4 or 1,5 or 1,6 or 2,3 or 2,4 or 2,5 or 2,6 or 3,4 or 3,5 or 3,6 or 4,5 or 4,6 or 5,6, as long as the two numbers are not the same.

8) And the last type of bet is called a simple One of a Kind, where you bet on a single number that must appear on one, two or all three dice. This is shown in the layout as the dice face 1, or 2, or 3, or 4, or 5, or 6.

Features:
1. Live Casino rooms with Sicbo tables
2. Timer Based bets in multi-player mode
3. Bet from $10 to $2000000 on various tables
4. Global Ranking on Game Leaderboard
5. Invite Friends to play with you
6. Multiple Levels
7. Low and High stake Sicbo Tables
8. Sounds ,Notifications
9. Offline mode to practice
10. 50K Bonus chips with Facebook Login

Play Sicbo Live in virtual Casino environment with global players!

Có gì Mới

Phiên bản 1.2.6

Bug fixes

Xếp hạng và Nhận xét

3,2/5
41 đánh giá

41 đánh giá

coluduqs ,

Mmmmm

Nhận quá ít chip nhận không đủ chơi yêu cầu add nên tặng gif và tăng thêm chip

ThanhPhong1998 ,

Hjn

Đổi thưởng sao mọi người

ltt191291 ,

Đổi thưởng

Game này đổi thưởng s v mn

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, ONEROS TECH (OPC) PRIVATE LIMITED, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Vị Trí
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Game Center

  Thách đấu bạn bè của bạn và kiểm tra bảng xếp hạng và thành tích.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi