Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Picture Puzzle Game a new and more comfortable game you ever play try to solve picture puzzle with more pleasure and fun !
Pick any stored photo take one and transform it to a slide puzzle.If you like puzzles you will love this game. You can create any puzzle with the photos you did.
With holiday theme, you can play with many amazing picture about noel, thanksgiving, new year...Hope you have great holiday!

Có gì Mới

Phiên bản 2.1

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

add facebook function

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Hai Tran, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi