Sliving 4+

UNICLOUD TECHNOLOGY GROUP JOINT STOCK COMPANY

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

- Bạn có thể tạo các kịch bản để điều các thiết bị trong nhà như: trước khi trở về nhà từ cơ quan, bạn chỉ cần bấm “Về nhà”, bình nóng lạnh sẽ bật, hệ thống quạt thông gió, điều hòa nhiệt độ sẽ khởi động… để khi bạn về đến nhà, tất cả đã sẵn sàng phục vụ.
- Theo dõi chỉ số công tơ điện, nước một cách trực quan sinh độn

What’s New

Version 1.1.4

### 20/09 version 1.1.4

- Feature
- Check new version on AppStore/PlayStore

- Fix
- Not update after edit or delete Room/Home

App Privacy

The developer, UNICLOUD TECHNOLOGY GROUP JOINT STOCK COMPANY, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle
Lifestyle