Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

The Smart Security app is designed to keep your home or business protected and connected. Our platform connects your alarm system, locks, lights, video cameras and more into a single system that protects you from crime, fire, carbon monoxide and even water damage.

Use the Smart Security app to:
- Control your security system remotely
- Know what’s going on with intelligent alerts and live video feeds
- Stream live, record video, and take snapshots from your security cameras
- Quickly switch Security modes to arm or disarm your system from anywhere
- Automate your daily security routine and other time-consuming tasks
- Manage Account, Location and family members settings

Có gì Mới

Phiên bản 2.5.0

Fixed some bugs

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển Volcano Technology Limited cho biết phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như mô tả bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Thông Tin Liên Hệ
 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Nội Dung Của Người Dùng
 • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

 • Chia Sẻ Trong Gia Đình

  Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích