SmartThings 4+

Samsung Electronics Co., Ltd.

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Quickly and easily connect and control your smart home devices through SmartThings.
SmartThings is compatible with 100s of smart home brands. So, you can control all of your smart home gadgets in one place, including your Samsung Smart TV and smart home appliances.
With SmartThings, you can connect, monitor and control multiple smart home devices quicker and easier. Connect your Samsung smart TVs, smart appliances, smart speakers and brands like Ring, Nest and Philips Hue - all from one app.
Then control your smart devices using voice assistants including Google Assistant

[Key Features]
- Control and check in on your home from wherever you are
- Connect your smart devices across many different brands to work together by setting ‘scenes’
- Build routines that are set on time, weather, and device status, so your home runs smoothly in the background
- Allow shared control by giving access to other users
- Receive status updates about your devices with automated notifications
- Talk to your devices using Google Assistant
- Track, monitor and save money on energy with SmartThings Energy. See how much your home and compatible Samsung devices cost to run, and try various energy saving features, such as AI saving mode, or schedule devices to run during off peak hours.
- Receive recipe recommendations by scanning meal kits, wine, and meat. Plan, shop and prep meals with the help of SmartThings Cooking

※ Some features may not be available in all countries.

[App requirements]
Some mobile devices may not be supported.
- iOS 13.0 or later / iPhone 6s or later / iPad mini 4 or later

※ App permissions
The following permissions are required for the app service. For optional permissions, the default functionality of the service is turned on, but not allowed.

[Required access permissions]
• Bluetooth : Find nearby devices using Bluetooth or BLE.
• Microphone: Used to set up ultrasonic sensor-equipped devices

[Optional access permissions]
• Camera: Scan QR codes.
• Location: Automate actions using GPS. (GPS is optional.)
Find Wi-Fi information to add device in iOS 13 or later.
• Contacts: Verify user information that will be delivered while sending SMS.

Có gì Mới

Phiên bản 1.6.86

In order to provide you with better service, some features have been improved in the new version.

- If a product connected to SmartThings is disconnected, the user can diagnose the basic usage environment themselves, then receive information on countermeasures. Some newer products can connect directly to a product, diagnose the cause of the disconnection in detail, and give you information on how to recover it.
- You can use the index scroll bar on the right side of the screen in “Search By brand” in “Add device”, and it is now easier to connect to SmartThings Hub or connect an account.

Xếp hạng và Nhận xét

4,6/5
1,4 N đánh giá

1,4 N đánh giá

chắc là ko GIÒN ĐAU ,

Ờ mây zìng gút chóp

Thử rồi hay lắm

happy trần ,

Sao không thể đăng nhập toàn bị đẩy ra vậy????

Tại sao vậy?

nha cua hoa ,

Bực cả mình

Phần mềm khó sử dụng, mất nửa ngày để tìm chỗ chuyển ảnh lên màn hình ti vi không cần dây mà ko có. Trong khi sam sung smart view xem được thì ko hỗ trợ Tivi đời cao. Bực mình.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Samsung Electronics Co., Ltd., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí
  • Thông Tin Liên Hệ
  • Mã Định Danh
  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Nhạc
Tiện ích
Tiện ích
Lối Sống
Tiện ích
Sức khỏe & Thể dục

Có Thể Bạn Cũng Thích

Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống
Lối Sống