SnapEdit - Remove objects 4+

Objects remover for photo

Trang Nguyen Thi Huyen

    • #6 in Photo & Video
    • 4.7 • 109 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Use SnapEdit to remove unwanted objects in your photos. Have you ever taken a photo with someone in the background, or a bunch of clutter on the table you want to disappear? SnapEdit helps delete anything you do not want in your photos and make them more professional.

BRUSH and REMOVE: Use BRUSH to paint over unwanted objects or areas you want to clean up, then click Remove to delete them.

PICK OBJECTS and REMOVE: Use AI Detection to pick objects in the background that you want to delete, then click Remove to delete them.


HOW TO USE SNAPEDIT
STEP 1: Upload the photo you want to edit or Take a photo
STEP 2: Brush over objects/Pick objects you want to remove
STEP 3: Click Remove to go
STEP 4: Save your photo

What’s New

Version 1.2.4

- Allow Undo & Redo brush lines.
- Fix bugs and improve performance.

Ratings and Reviews

4.7 out of 5
109 Ratings

109 Ratings

Legend K.P ,

Vui lòng cho phép ios cũ

Mình rất thích và muốn ủng hộ sự phát triển của app, hi vọng dev có thể hạ yêu cầu cho phép cài đặt tối thiểu xuống ios 12 hoặc 13 vì mình còn nhiều ảnh gia đình dính ng muốn xóa ở các thiết bị đã cũ. Việc dời hình sang thiết bị mới rất mất thời gian và khó khăn. Xin cảm ơn !

Developer Response ,

App đã được cập nhật để iOS 13 cũng có thể sử dụng được rồi bạn ạ. Bạn tải lại nhé. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

tovimy ,

Muốn mua bản không quảng cáo

Rất muốn mua phiên bản không quảng cáo. Mong NPH bổ sung thêm.

eidjdhxhdhzhzjsjsjjssjsjjssj ,

ios 12

Bạn cho ios 12 tải được đi

App Privacy

The developer, Trang Nguyen Thi Huyen, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary based on, for example, the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Photo & Video
Photo & Video
Photo & Video
Photo & Video
Photo & Video
Photo & Video