iPhone Screenshots

Description

- App Dự tòng,đặc biệt cho những ai học giáo lý ở hai giáo xứ Chí Hòa và Nghĩa Hòa.

- Dùng cho những người đang theo học các lớp giáo lý dự tòng ở giáo xứ, gồm:

* Một số bài hát thông dụng.
* Kinh nguyện.
* Nghi thức một số Bí Tích cần thiết.

Có gì cần bổ sung sửa đổi xin gửi mail cho tôi: phaolomcchau@gmail.com .

Xin cảm ơn.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

App Privacy

The developer, Ca Phan, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like