Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Ứng dụng văn phòng điện tử, quản lý và điều hành công việc:
- Danh bạ điện thoại.
- Quản lý hồ sơ công việc cá nhân, theo dõi, nhắc việc từng cá nhân.
- Quản lý lịch họp, sự kiện, lịch công tác tuần theo đơn vị.
- Quản lý nội dung tin, bài viết.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển AMES LEARNING JOINT STOCK COMPANY chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích