Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

-A new-generation wallet manages all of your digital assets and accounts
-Build your own Snowball team, where your team can collect rewards together - snowball the xp!
-Early adopters reap the highest snowball rate: as more users flow in, the snowball rate will decrease
-A set of mnemonic words that helps you manage your multi-chain wallet without complicated copies

Có gì Mới

Phiên bản 1.1.0

We disabled email registrations. Users are now required to link their accounts with valid phone numbers to keep mining.
Users can ping their Snowball teams mining reminders on both the mining page and the team page.
We optimized the mining formula .
Users can delete team members.
Add ‘About Us’ to display the current app version and links to Sperax’s social media platforms.
We upgraded the UI design to make Play more easily-accessible and user-intuitive.

Xếp hạng và Nhận xét

4.4/5
236 đánh giá

236 đánh giá

Anhduc2011 ,

Đã có bản cập nhật mới. Ae nhập mã mời để tăng tốc độ đào nhé: rvlbo4

Đã có bản cập nhật mới. Ae nhập mã mời để tăng tốc độ đào nhé: rvlbo4

hphtran ,

This app bad

Loose time and a lot of scam

khongmuonsai app này ,

Bị lỗi

Đang đào bình thương đột nhiên lại bảo phiên bản cũ không đào được. Lý do kì vậy

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Sperax InC., đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích