iPhone Screenshots

Description

Ứng dựng SRM cung cấp các tính năng liên quan đến việc tương tác trực tiếp giữa Ban Quản lý Tòa nhà và Cư dân:
- Cư dân xem và tra cứu thông tin công nợ liên quan.
- Cho phép kiểm tra, tra cứu thông tin các dịch vụ như phí quản lý, điện, nước, xe.
- Cho phép trực tiếp gửi yêu cầu, báo lỗi, sự cố về dịch vụ và chất lượng tòa nhà cho Ban quản lý bằng hình ảnh đính kèm trực quan.
- Nhận thông báo tin tức từ ban quản lý
- Nhận kết quả xử lý sự cố đến mỗi tài khoản khách hàng sử dụng App
- Đánh giá chất lượng xử lý của Ban quản lý: Đánh giá sao, và gửi góp ý
- Đăng ký đặt chổ các dịch vụ, tiện ích của ban quản lý

What’s New

Version 1.0.6

- Cải thiện thao tác người dùng

App Privacy

The developer, Sungroup, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like