Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Stickman Annihilation 3D : ragdoll Dismounting - new game on survival, where you are playing for the stickman, the main point is to make cool tricks.

Are you ready for super stickman madness? Oh no, I don't think so! But, If you're ready for non-stop, action-packed games, then Stickman Annihilation 3D is the perfect destination for you.
If you think you can become a Stickman killer, can handle the raw, unrestrained the panels, then Stickman Annihilation 3D is the game of stickman destruction made with ragdoll physics.

You will have to drive different vehicles plating for the stickman, again and again jumping and crashing into the walls! You are not allowed to stop, drive fast! Break and destroy more transport to win! Once you skip a beat, you lose the game! Stickman can ride a bicycle, a bus; drive a sport car and even a tank!

Do not attempt game actions in real life!


FEATURES:
- Unique active ragdoll physics system
- Crunchy sound effects
- Multiple levels
- Multiple vehicles
- Multiple props for level customization
- Replay system with saving and sharing abilities
- Using stickman instead of ordinary crash test dummies
- Enjoy playing everyday and gaining great bonuses.

Perform amazing stunts, crash into walls, break bones, destroy vehicles and have the fun!

Có gì Mới

Phiên bản 1.0

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, IceFox Game, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích