Sun Cat Hero Sea 4+

Van Bao Tran

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,0 • 180 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

You play as a cat who needs to bring a bomb to the sea as quickly as possible before it explodes, behind you is a boss chasing you to find a way to activate the bomb, on the way there are obstacles in your way. have to dodge them, the screen time for the bomb to explode is 60s

Victory: overcome the challenge of dropping bombs into the sea

Lose: the bomb explodes first

How to play: Control the cat with 2 up and down buttons

Modes:

Easy: Frequency and speed of obstacles increase gradually

Difficulty: Control 2 cats at the same time. The frequency and speed of obstacles increase gradually

Xếp hạng và Nhận xét

3,0/5
180 đánh giá

180 đánh giá

cmcdkso ,

Lỗi

Tải vào không được

ok sty ,

Lừa đảo

Ae chú ý nó để cấu hình giống game xịn.ae hết sức lưu ý khi nạp tiền .game giả mạo

akkkakaja ,

🥵🥵🥵🥵

Game này hôm nay xoá rồi k hoạt động nữa à

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Van Bao Tran, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi