iPhone Screenshots

Description

Đây là hệ thống giám sát mặt trời của khách hàng, người dùng có thể đăng nhập hệ thống giám sát bất cứ lúc nào và bất cứ đâu thấu hiểu nguồn thông tin gốc thời gian thực và lịch sử,và tận hưởng cảm giác được bảo vệ môi trường xanh tươi

What’s New

Version 1.1

Sửa nhà máy điện chia sẻ chỉ một vấn đề duy nhất và bộ trình bày ảnh nhà máy điện

App Privacy

The developer, Suzhou Jiale Information Technology Co., Ltd., has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You Might Also Like