Swimming Race: Ottery Bay 4+

Được thiết kế cho iPad

    • 3,9 • 716 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Swimming Race: Ottery Bay is a fun swimming competition game, players need to solve simple math problems quickly to overcome the opponent.

How to play:
The otters are ready to go form a swim.
Please solve math problems and choose the fastest answer to overcome the opponent. Otherwise you will be left behind.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

- fix bugs
- update performance

Xếp hạng và Nhận xét

3,9/5
716 đánh giá

716 đánh giá

sjskkxkkdk ,

Fair ko dc

Fair ko dc

quang khai 12 ,

Code

Kimthoa2606

Zonla88 ,

Code

Nhập mã zonla88 để nhận thưởng

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, undefined, chưa cung cấp chi tiết về phương thức đảm bảo quyền riêng tư và cách xử lý dữ liệu của mình cho Apple. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi