Tan An Group 17+

Công ty TNHH Tân An

Nguyen Van Truong

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Công Ty TNHH Tân An

Công Ty TNHH Tân An là công ty nhập khẩu các loại nguyên liệu hóa chất, vật liệu luyện kim, thiết bị máy móc phục vụ các ngành công nghiệp trong nước.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Nguyen Van Truong, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Giáo Dục
Mua Sắm
Giáo Dục
Giáo Dục
Kinh Doanh
Mua Sắm

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh Doanh
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Tài Chính
Kinh Doanh