Tap Car Lane 4+

Nguyen Nhan4033211251

Được thiết kế cho iPhone

    • 3,2 • 163 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

The screen is divided into 2 sides, each side will have 2 traffic lanes, these 2 lanes will go in opposite directions. On each lane there will be cars running, those cars going slower than you. You need to observe the screen and screen tab to change your lane to avoid other moving vehicles. There will also be coins along the way, eat coins to get points

* Winning condition: highest score

* Damage status: crashed into another vehicle

* How to divide LV:

- 1 player: You will have to control both sides, the scores of both sides are added together

- 2 Player: 2 players, each person controls one side, when either player loses, whoever has the higher score wins.

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

Fix bug

Xếp hạng và Nhận xét

3,2/5
163 đánh giá

163 đánh giá

MCK T Linh ,

GAME UY TÍN , NẠP 100k ĐÁNH LÊN -20M

Tuyệt

myhanh2910 ,

𝐟𝟐𝟗.𝐯𝐢𝐧 ŧặɠɓạռ 100k:

4CDYHIHKF68F

vdjdkdkwiwjdjfnnf ,

Cho xin cái code

Game hay

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Nguyen Nhan4033211251, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập và liên kết với danh tính của bạn:

  • Dữ Liệu Sử Dụng
  • Chẩn Đoán

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi
Trò chơi