Tap Tap Run | Speed Clicker 12+

WAIT FOR IT APPS SOCIEDAD LIMITADA

Được thiết kế cho iPad

  • 3,8 • 68 đánh giá
  • Miễn phí
  • Cho phép Mua In-App

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

※Check the new coupon in the setting window in the game!

*'Tap Tap Run' is an idle clicker game that makes the fastest running king in the world by growing your character.

● Increase your speed and stamina to become the world's fastest running king!

●Win the running match against countless opponents such as Usain Nut and Lion!

●Collect various items to grow faster!

●You will be able to see yourself running over an unimaginable distance in an instant!

By using our app, you accept our Privacy Policy and Terms of use.
Privacy Policy: https://waitforitapps.com/PrivacyPolicy.html
Terms of use: https://waitforitapps.com/TermsOfUse.html

Có gì Mới

Phiên bản 1.14.0

Enjoy the new version! Bugs have been fixed and the UI has been improved.

Xếp hạng và Nhận xét

3,8/5
68 đánh giá

68 đánh giá

cho đăng nhập bằng apple ,

Game hay

Hay

ltanquoc ,

Như loz

Game như loz

iyttyr ,

Quảng cáo

Game lắm quảng cáo quá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, WAIT FOR IT APPS SOCIEDAD LIMITADA, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

 • Vị Trí
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán
 • Dữ Liệu Khác

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

 • Vị Trí
 • Mã Định Danh
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Chẩn Đoán
 • Dữ Liệu Khác

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi

Có Thể Bạn Cũng Thích

Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi
Trò Chơi