Tasetco Exp 4+

Tasetco Exp

Le Van Nhieu

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 2 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Tasetco Exp là ứng dụng về chuyển phát thư tín, tài liệu, hàng hoá trong nước và quốc tế. Tasetco Exp cung cấp dịch vụ đa phương thức và phát triển mạng rộng khắp nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp tối ưu.

Có gì Mới

Phiên bản 1.7.5

- Tối ưu lại tính năng giao hàng

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
2 đánh giá

2 đánh giá

097******2 ,

App hay!!!!!

Chạy mượt! 👍

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Le Van Nhieu, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Được Dùng Để Theo Dõi Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu:

  • Vị Trí

Dữ Liệu Không Liên Kết Với Bạn

Dữ liệu sau đây có thể được thu thập nhưng không liên kết với danh tính của bạn:

  • Vị Trí

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh