Screenshots

Description

Phần mềm báo phát - TASETCO SYSTEMS
- Tích hợp hệ thống quét mã vạch để lấy dữ liệu
- Sử dụng hệ thống upload tự động từ dữ liệu đã được cập nhật.
- Tra cứu vận đơn online.

- Thêm nhận vận đơn
- Vận đơn đang giữ
- Tạo vận đơn

What’s New

Version 1.63

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

* Update message error

App Privacy

The developer, PHAN GIA THAI, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    Up to six family members will be able to use this app with Family Sharing enabled.

More By This Developer

You May Also Like