Tcsoft Hotel 4+

THAI TRINH

    • 3,5 • 10 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Phần mềm quản lý khách sạn, cho doanh nghiệp. Quản lý tính tiền bàn, tiền phòng, sản phẩm, dịch vụ. Quản lý thu chi và quản lý kho đơn giản, dễ sử dụng.

Có gì Mới

Phiên bản 6.9.2

-Thêm báo cáo nhận trả phòng

Xếp hạng và Nhận xét

3,5/5
10 đánh giá

10 đánh giá

khách sạn sunhotel ,

Sản phẩm tuyệt vời luôn cập nhập bản mới phù hợp với người dùng

Sản phẩm tuyệt vời luôn cập nhập bản mới phù hợp với người dùng. App và pm này ok đấy nên dùng cho quản lý khách sạn đánh giá 4,5* thôi nhưng để 5* khích lệ

Fan dota ,

Đáp ứng tốt

Tham khảo 5-6 phần mềm khác nhau, mắc đến rẻ, đến TCSOFT là chốt luôn.

nampq1969 ,

Rất khó sử dụng

Nhận được mail đăng ký … làm theo hướng dẫn mõi cả tay, hoa cả mắt vẫn báo sai account, sai pass - mặc dù hai cái này là mail cung cấp.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, THAI TRINH, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Tiện Ích

Có Thể Bạn Cũng Thích

Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Kinh Doanh
Hiệu Suất